Dijital vatandaşlık son yıllarda sıkça karşımıza çıkan bir kavram. Peki, dijital vatandaşlık nedir ve bireylerin dijital toplumun bir üyesi olmaları neden önemlidir?

 

Neden herkesin —özellikle de okul yöneticileri, idareciler, öğretmenler, ebeveynler ve öğrencilerin— “dijital toplum” gibi bir kavramı bilmesi ve bunun üzerine kafa yorması gerekmektedir? Bu modülde dijital vatandaş olmanın ne anlama geldiğini öğreneceğiniz, gerçek hayattan örnek senaryolarla zenginleştirilmiş bu eğitim, dijital vatandaşlığın boyutlarını ve hayatımızda ne anlama geldiğini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu modülün ikinci kısmında ise dijital vatandaşlığın bir boyutu olan dijital güvenlik konusu internette güvenlik özelinde daha kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Dijital Vatandaşlık

Dijital vatandaşlık son yıllarda sıkça karşımıza çıkan bir kavram. Peki, dijital vatandaşlık nedir ve bireylerin dijital toplumun bir üyesi olmaları neden önemlidir? Neden herkesin —özellikle de okul yöneticileri, idareciler, öğretmenler, ebeveynler ve öğrencilerin— “dijital toplum” gibi bir kavramı bilmesi ve bunun üzerine kafa yorması gerekmektedir? Bu modülde dijital vatandaş olmanın ne anlama geldiğini öğreneceğiniz, gerçek hayattan örnek senaryolarla zenginleştirilmiş bu eğitim, dijital vatandaşlığın boyutlarını ve hayatımızda ne anlama geldiğini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu modülün ikinci kısmında ise dijital vatandaşlığın bir boyutu olan dijital güvenlik konusu “internette güvenlik” özelinde daha kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Kazanımlar

  • dijital vatandaşlık kavramını eksiksiz tanımlar
  • dijital vatandaşlığın özünü oluşturan üç temeli adlandırır
  • dijital vatandaşlığın dokuz bileşeni eksiksiz adlandırır, her birinin neler içerdiğini eksiksiz ifade eder, eğitimdeki önemini açıklar, uygun ve uygun olmayan davranışları ayırt eder ve okullarda kullanımına örnekler verir.
  • dijital vatandaşlık kavramını kendi dersinde nasıl kullanacağına dair senaryo oluşturur.

İnternet'te Güvenliğinizi Arttırın

İnternet’te güvenliğinizi ve gizliliğinizi tam sağlamak mümkün mü? İnternet’te güvenliği sağlamak sadece donanım ve yazılım geliştiricilerin sorumluluğunda mı? Sizin de kendi güvenliğinizi sağlamak adına aktif rol almanız gerektiğini biliyor musunuz? 

Bu modülde bilgisayar ve internet kullanıcıların kişisel hatalarından veya güvenlikle ilgili eksik bilgilerinden kaynaklı güvenlik ve gizlilik tehditleri ile bunlara karşı alınacak tedbirlerden bahsedilmiştir. Öncelikle internet servislerine erişirken kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanılan kullanıcı adı ve şifrelerin özenle saklanması, güvenliği arttırmak için iki faktörlü doğrulama kullanılması ve güçlü şifre oluşturmak için ipuçları verilmiştir. Sahte e-posta adresleri ile kimlik avı saldırıları konusunda kullanıcıların kimliklerinin ele geçirilmesi veya kullandıkları bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım indirilmesi yöntemleri hakkında bilgi verilerek bu sahtecilik girişimlerine karşı alacakları tedbirler vurgulanmıştır. İkinci bölümde son olarak sosyal ağlarda kullanıcıların karşı karşıya kaldığı önemli tehditlerden ikisi olan sahte hesaplar ve siber zorbalık ile verilen kişisel bilgilerin güvenliklerini nasıl tehdit edebileceği konularında açıklamalar yapılmıştır. Virüsler ve zararlı yazılımlar hakkında bilgiler sunulmuş ve nasıl tedbirler alınması gerektiği anlatılmış, katılımcıların bu bilgileri uygulamaları için etkileşimler yerleştirilmiştir.

Kazanımlar

  • internet servislerine ilişkin kişisel güvenlik ve gizlilik kavramlarını eksiksiz tanımlar
  • internet ortamında kişisel bilgilerin gizliliği ve tehditlere karşı alınacak önlemleri sayar
  • internet ortamında güvenlik ve gizlilik ile ilgili alınabilecek önlemleri sayar
  • internet ortamında şifre güvenliğinin önemini anlatır ve güvenli bir şifre oluşturur
  • kimlik hırsızlığının ne olduğunu tanımlar ve alınabilecek tedbirleri sıralar
  • sosyal ağlarda bilgi güvenliğinin ne demek olduğunu tanımlar ve bilgi güvenliğini sağlamak için dikkat edilmesi gereken tedbirleri sayar