ING Türkiye

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor.

Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları destekliyor.

ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri – WEPs imzacısı.

Habitat Derneği

Habitat Derneği, dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir STK’dır.

İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kurulmuştur. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiştir.

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaktadır. Tüm toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen çalışmalar yapmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle mühendislik, mimarlık, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek üzere 1956 tarihinde kurulmuştur. Ulaştığı bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen ODTÜ’de 28.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır.

Toplam mezun sayısı ise 130.000’in üzerindedir. Türk yüksek öğrenim sistemine ve ülkemize birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan ODTÜ, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmakta ve topluma hizmet etmektir.

ODTÜ toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bunların çözümüne yönelik görüşler geliştirmekte, toplumsal sorumluluk projeleri yürütmekte, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde bulunmaktadır.