Dijital Öğretmenler

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesi; ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile 2020 yılında hayata geçirildi.

Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini sağlayacak projenin ilk fazında 1000 öğretmene eğitim veriliyor. Çevrim içi olarak düzenlenen bu eğitimlerin ardından yapılan değerlendirme sonucunda, 100 öğretmen eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik eğitimi alıyor.

Projeye, temel bilgisayar bilgilerine sahip ve başvuru kriterlerini karşılayan tüm öğretmenler başvurabiliyor.

Projenin ilk fazında; 81 ilden 1000 öğretmene ulaşıldı.

Eğitimler Kasım 2020 itibarıyla başladı. Projeye katılan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrencinin dijital beceriler kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Projenin ikinci fazında ise seçilen 100 öğretmene VR gözlüklerle birlikte eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik eğitimleri veriliyor.

Projenin amacı

  • Öğretmenlerin dijitalleşen dünyaya adım atması,
  • Yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri,
  • Farklı bölgelerden öğretmenlerin eşit dijital becerilere sahip olması yolunda katkı sağlanması,
  • Öğretmenlerin kazandıkları dijital okuryazarlık becerilerini ilkokul–ortaokul öğrencilerine aktarmaları; bu sayede öğretmen ve öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası haline gelmesi,
  • Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecine katkı sunulması.