Başvuru

Başvuru kriterleri:

  • MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve/veya branş öğretmeni olmak,
  • Sosyal fayda yaratmayı istemek,
  • Motive olmak,
  • Dijital yetkinliklerin düşük olması,
  • Dijital yetkinlikler kazanmak ve bu kazanımları öğrenciler ile paylaşmak istemek.