Dijital Öğretmenler projesi nedir?

Dijital Öğretmenler; ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijitalleşen dünyaya adım atması, yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefiyle ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile hayata geçirilen bir toplumsal sorumluluk projesi.

Başvuru kriterleri nelerdir?

Dijital Öğretmenler projesine başvuru kriterleri şu şekilde sıralanıyor:

  • MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve/veya branş öğretmeni olmak,
  • Sosyal fayda yaratmayı istemek,
  • Motive olmak,
  • Dijital yetkinliklerin düşük olması,
  • Dijital yetkinlikler kazanmak ve bu kazanımları öğrenciler ile paylaşmak istemek.

Proje başvuruları sonlandı. Proje devam edecek mi? Tekrar başvurular ne zaman açılacak?

Dijital Öğretmenler projesinin, önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi planlanıyor. Yeni dönem başvurularını, internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyuracağız.

Hangi illerden başvuru alınıyor? Bu iller sonraki projelerde değişecek mi?

Projenin ilk faz eğitimleri 81 ilden bin öğretmenin katılımıyla devam ediyor. İkinci dönem için 1. Faz eğitimlerini tamamlayan ve kriterleri sağlayan 100 öğretmen seçiliyor. Seçilen öğretmenlere 2. Faz’a katılım hakkı kazandığı mail ve mesaj yoluyla bilgi veriliyor.

Ortaokulda görev yapan her branştan öğretmenin başvurusunu kabul ediyor musunuz?

Evet, branş fark etmeksizin, başvuru kriterlerine uyan her öğretmenimizin başvurusunu kabul ediyoruz.

Başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Özel okulda öğretmenim, projeye katılabilir miyim?

Eğitimlerimize, MEB’e bağlı devlet okullarında, sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve/veya branş öğretmenleri katılım gösterebiliyor.

Emekli öğretmenim. Projeye katılabilir miyim?

Eğitimlerimize faal olarak meslek hayatına devam eden öğretmenlerimiz katılım gösterebiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlerin başvurularını kabul ediyor musunuz?

Evet, MEB’e bağlı devlet okullarında, sözleşmeli olarak faaliyet gösteren ilkokul ve/veya branş öğretmenleri projemize katılım gösterebiliyor.

Eğitim fakültesinde okuyorum, projeye katılabilir miyim?

Projemize, MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve/veya branş öğretmenleri katılım gösterebiliyor. Üniversite öğrencilerini şu aşamada projeye dahil edemiyoruz ancak uzun yıllar sürdürmeyi planladığımız projemize önümüzdeki süreçte katılmanızdan mutluluk duyarız.

Projeye katılmak için hangi düzeyde bilgisayar bilgisi gerekiyor, bilmemiz gereken programlar var mı?

Dijital Öğretmenler projesi ile öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefliyoruz. Bu nedenle bu alanda yetkinlik kazanmak isteyen ve temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip öğretmenlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitime katılmak için herhangi bir bilgisayar programı bilmek gerekmiyor.

Projeye katılan öğretmenlerden proje sonunda bekledikleriniz neler?

Proje ile öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve dijital dönüşümün bir parçası olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerden eğitim sonunda beklentimiz ise aldıkları eğitimleri öğrencileriyle paylaşmaları ve dijital okuryazarlığın küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesine katkı sunmaları.

Eğitimlerin içerikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Çevrim içi eğitimler beş farklı modülden oluşuyor:

  • Dijital vatandaşlık ve güvenlik (Dijital vatandaşlık kavramı, bu kavramı oluşturan temel ögeler, bilişim etiği, güvenlik, kişisel verilerin korunumu, dijital sağlık, dijital ticaret vb.)
  • Eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme (Web 2.0 uygulamaları ile etkileşimli ve anlık ölçme ve değerlendirme etkinlikleri)
  • Yaratıcılık ve görsel tasarım (İnfografik)
  • Yaratıcılık ve görsel tasarım (Video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme)
  • Yaratıcılık ve görsel tasarım (Etkili sunum hazırlama)

Eğitimler ne zaman başlıyor?

Birinci faz eğitimleri 16 Kasım 2020 tarihinde başladı. Projeye katılan öğretmenler, eğitim içeriklerine kullanıcı adı ve şifrelerini girerek buradan ulaşabilir.

Eğitimleri bilgisayardan mı takip edebilirim? Telefondan da edebilir miyim?

Eğitimleri telefon, tablet, bilgisayar gibi internet bağlantısı olan iletişim araçları üzerinden takip edebilirsiniz.

Bir mobil uygulamanız var mı? Varsa nasıl ulaşabilirim?

Projeye ait mobil uygulama bulunmamaktadır.

Projeye yer almasam da çevrimiçi videoları izleyebilir miyim?

Proje kapsamında hazırlanan videolar, yalnızca başvurusu kabul edilen öğretmenlerin erişimine açıktır.

Eğitimleri kimler verecek, haklarında bilgi verir misiniz?

Çevrim içi ve çevrim dışı eğitim içeriğinin sağlanmasını ve eğitimlerin verilmesini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) akademisyenler üstleniyor. Bu ekibin başında, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma-Uygulama Merkezi ve ODTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay bulunuyor.

İleri seviye dijital okuryazarlık eğitim alacak öğretmenler nasıl belirlenecek?

Çevrim içi eğitimin ardından; değerlendirme sınavı sonuçları, mülakat ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, bu bölümü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene, ODTÜ öğretim üyeleri tarafından yüz yüze olarak ileri seviye dijital okuryazarlık eğitimi verilecek.

Birinci fazda yapılacak olan çevrim içi derslerle ikinci fazda başarı kriterlerine göre seçilen 100 öğretmen ile yapılması planlanan yüz yüze derslerin farkı nedir?

Çevrim içi derslerde dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme ve etkili sunum hazırlama konuları ile ilgili pedagojik ilkeler çerçevesinde sınıf içi uygulamaya yönelik dersler ve uygulamalar yer alıyor

İkinci aşamada ise dijital teknolojilerin eğitim öğretim süreçlerinde etkili ve verimli kullanılmasına yönelik daha uygulama ağırlıklı bir eğitim verilecek.

İkinci faz eğitimler nerede gerçekleşecek?

İkinci faz eğitimlerin yüz yüze olarak İstanbul’da yapılması planlanıyor ancak pandemi koşulları nedeniyle şartlar buna elvermezse eğitimler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Katılım ve başarı sertifikası arasındaki fark nedir? Kimler alabiliyor?

Çevrim içi eğitimlere devam eden, eğitim sürecinde verilen sınavları ve projeleri tamamlayan (Sınavlardan ve projelerden en az 100 üzerinden 70 puan alınmalıdır) katılımcılara, ODTÜ tarafından “Katılım Belgesi” verilir. İkinci aşamayı başarı ile tamamlayan katılımcılara ise ODTÜ tarafından “Başarı Belgesi” verilir.

Canlı çevrimiçi dersler nasıl olacak? Nasıl kayıt olabileceğiz?

Dijital Öğretmen projesi kapsamında verilecek eğitimler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yürütülüyor. Bu kapsamda, ortalama 35 kişilik gruplar oluşturuluyor ve her bir gruba bir akademik danışman atanıyor. Her grup kendi akademik danışmanıyla haftada bir saat eş zamanlı yani canlı ders yapıyor. Eğitimin başlangıcında yapılan oryantasyon programında eğitimlerle ilgili detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşılıyor.

Kaçırdığım canlı yayın derslerini izlemem mümkün mü?

Evet, projeye katılan öğretmenler, kaçırdıkları derslere ve diğer tüm eğitim içeriklerine, kullanıcı adı ve şifrelerini girerek buradan ulaşabilir.

Sertifika almak için bütün eğitimleri tamamlamak gerekiyor mu?

Dijital Öğretmenler projesinin çevrim içi olan birinci aşaması, her biri iki hafta süren beş modülden oluşuyor. Katılım Belgesi alabilmek için katılımcıların en az dört modülü başarı ile tamamlaması gerekiyor. Bunun için her modülden en az 70 puan alınması koşulu bulunuyor. Bunun yanı sıra katılımcıların, her hafta yapılacak olan canlı derslerin de en az yüzde 70’ine devam etmesi bekleniyor.

Derslerden ve ödevlerden puan alıyor muyuz?

Evet, öğretmenler katıldığı ders ve ödevlerden puan alıyor. Bu puanlar, ikinci faz olan ileri seviye dijital okuryazarlık eğitimine katılacak öğretmenlerin belirlenmesi aşamasında da bir kriter olarak kabul ediliyor.

İkinci aşamada İstanbul’da gerçekleşecekse katılan öğretmenlerin ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacak mı?

Çevrim içi eğitimin ardından; değerlendirme sınavı sonuçları, mülakat ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, bu bölümü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene, ODTÜ öğretim üyeleri tarafından yüz yüze olarak ileri seviye dijital okuryazarlık eğitimi verilecek. İki gün sürecek ikinci faz eğitimlerin yüz yüze olarak İstanbul’da yapılması planlanıyor ancak pandemi koşulları nedeniyle şartlar buna elvermezse eğitimler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Eğitimler İstanbul’da düzenlendiği takdirde, öğretmenlerin tüm ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır.