Dijital Öğretmenler Projesi 4. Dönem Başvurusu

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile öğretmenlerin dijitalleşmesi, dijital dönüşümün parçası olması ve bu dijital becerileri derslere entegre ederek ilkokul- ortaokul öğrencilerine aktarmaları amacıyla her dönemini 1.000’er öğretmenle hayata geçirdiğimiz Dijital Öğretmenler Projesinin 4. dönem başvurularını başlatıyoruz.

Bu dönemde de dijital okuryazarlık eğitimleriyle 1.000 öğretmenimizin çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmasını destekleyecek eğitimler hazırladık.

Projemizin Amaçları:

  • Öğretmenlerin, dijitalleşmesi ve dijital yetkinliklerinin artırılması.
  • Bu öğretmenlerin 2.000 öğrenciye bu içerikleri aktarması.
  • Öğretmen ve öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası haline getirilmesi.
  • Farklı illerdeki öğretmenlerin aynı eğitimleri yerellerindeki öğrencilere aktararak bölgesel dijital yetkinlik eşitliğinin sağlanması
  • Türkiye’deki dijital dönüşüme destek olmak

Başvuru Kriterleri:

  • MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve/veya branş öğretmeni olmak,
  • Sosyal fayda yaratmayı istemek,
  • Motive olmak,
  • Dijital yetkinliklerin düşük olması,
  • Dijital yetkinlikler kazanmak ve bu kazanımları öğrenciler ile paylaşmak istemek.