Eleştirel düşünme nedir ve öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarına nasıl yardım edebiliriz ve bunları nasıl değerlendirebiliriz?

Öğretimin en önemli aşamalarından birisi şüphesiz ki ölçme ve değerlendirmedir. Sınıflarda gerçekleştirilen yazılı ve sözlü ölçme ve değerlendirme etkinliklerini dijital ortama taşımak mümkündür. Sınıf içi etkinliklerde kullanabileceğiniz bir çok çevrimiçi araç bulunmaktadır. Bu araçlar yardımıyla daha etkileşimli dersler tasarlayabilir ve öğrencilerinizi değerlendirebilirsiniz. 

Eleştirel Düşünme

Kazanımlar

 • Eleştirel düşünme kavramını kendi cümleleri ile tanımlar. 
 • Eleştirel düşünme becerilerinin neler olduğunu sayar. 
 • Eleştirel düşünme becerilerinin önemini fark eder. 
 • Eleştirel düşünen bireylerin özelliklerini sıralar. 
 • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek yöntemlerin neler olduğunu sıralar. 
 • Bu yöntemleri derslerinde kullanır. 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğretimin en önemli aşamalarından birisi şüphesiz ki ölçme ve değerlendirmedir. Sınıflarda gerçekleştirilen yazılı ve sözlü ölçme ve değerlendirme etkinliklerini dijital ortama taşımak mümkündür. Sınıf içi etkinliklerde kullanabileceğiniz bir çok çevrimiçi araç bulunmaktadır. Bu eğitim kapsamında bu araçlardan ikisi tanıtılmıştır.

İlk aracımız olan Google Formlar ile açık uçlu ve çoktan seçmeli gibi farklı türde sorular içeren testler oluşturulması ve bu testlerin öğrenciler ile paylaşılması, toplanan yanıtların değerlendirilmesi gibi test geliştirme ve uygulama aşamaları anlatılmıştır.  Bunun yanı sıra, anlık ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanabileceğiniz bir çevrimiçi araç olan  Kahoot’un etkili kullanımına yönelik bir içerik sizleri beklemektedir.

Kazanımlar

 • Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde kullanılabilecek birçok çevrimiçi araç olduğunu fark eder.
 • Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde kullanılabilecek çevrimiçi araçlara örnek verir.
 • Gmail hesabını kullanarak Google Formlar’a giriş yapar.
 • Google Formlar üzerinde yeni Form oluşturur.
 • Formun başlığını değiştirir.
 • Formu teste dönüştürür.
 • Google Formların desteklediği soru türlerini listeler
 • Kısa yanıtlı soru oluşturur.
 • Çoktan seçmeli soru oluşturur.
 • Çoktan seçmeli tablosu türünde soru oluşturur.
 • Paragraf sorusu oluşturur
 • Dosya Yükleme sorusu oluşturur.
 • Testi öğrenciler ile paylaşmadan önizle
 • Testin ayarlarını gözden geçirir.
 • Testi paylaşır.
 • Testi yanıt almaya kapatır.
 • Açık uçlu soruları değerlendirir.
 • Kahoot’ a giriş yapar.
 • Kahoot’ta quiz oluşturur.
 • Kahoot’ta oluşturduğu quizi öğrencileri paylaşır.
 • Quiz sonuçlarını değerlendirir.